Svenska , 2014

« Tillbaka

Imovie

Detta nyckeord har sammanlagt valt 664 personer som svarat / 13.5 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har91 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 8.10.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Svenska Alla som svarat
813
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Svenska Alla som svarat
Elevernas eget arbete7570
Framställningar7574
Producera i grupp5032
Redigera5033
Dokument och filmer5045
Beskriva olika situationer/arbeten5038
Motivering3824
Dokumentation2518