Svenska , 1.1.2014-22.4.2021

« Tillbaka

Imovie

Detta nyckeord har sammanlagt valt 1309 personer som svarat / 15.3 % (av 8549 personer som svarat ). Av dessa har262 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 8.10.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Svenska Alla som svarat
715
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls04
Mera sällan10065
1-2 gånger i månaden026
Varje vecka05
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls05
Mera sällan7565
1-2 gånger i månaden2526
Varje vecka04
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Svenska Alla som svarat
Elevernas eget arbete3813
Framställningar3813
Producera i grupp387
Dokumentation254
Redigera256
Dokument och filmer257
Beskriva olika situationer/arbeten256
Projektarbete133