Svenska , 1.1.2014-25.11.2020

« Tillbaka

Twitter

Detta nyckeord har sammanlagt valt 241 personer som svarat / 2.8 % (av 8581 personer som svarat ). Av dessa har44 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Svenska Alla som svarat
23

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Svenska

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls3
Mera sällan13
1-2 gånger i månaden18
Varje vecka32
Dagligen34
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls21
Mera sällan45
1-2 gånger i månaden24
Varje vecka3
Dagligen8
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Alla som svarat
Sända meddelanden7
Linkkien jakaminen7
Tekstinäytteitä, aineistoja7
Dela länkar2