Franska, 1.1.2014-7.6.2020

« Tillbaka

YouTube

Detta nyckeord har sammanlagt valt 6973 personer som svarat / 81.1 % (av 8593 personer som svarat ). Av dessa har1762 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
FranskaAlla som svarat
9681
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
FranskaAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan119
1-2 gånger i månaden1124
Varje vecka6754
Dagligen1112
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
FranskaAlla som svarat
Inte alls03
Mera sällan1121
1-2 gånger i månaden5636
Varje vecka2236
Dagligen114
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
FranskaAlla som svarat
Musikvideon och -prov2311
Nöje236
Motivering2312
Föredrag152
Åskådliggöra1519
Koncentrera sig på ämnet1513
Elevernas eget arbete82
Söka ytterligare information87