Kemi, 2013

« Tillbaka

YouTube

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2013 År 2012
7356
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2013 År 2012
Åskådliggöra8891
Söka ytterligare information3817
Koncentrera sig på ämnet3813
Lära ut saker3635
Förbereda ämne som ska läras ut2813
Nöje169
Musikvideon och -prov149
Framställningar1430