Svenska , 2014

« Tillbaka

YouTube

Detta nyckeord har sammanlagt valt 3859 personer som svarat / 78.4 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har740 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Svenska Alla som svarat
8778
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Svenska Alla som svarat
Musikvideon och -prov8547
Koncentrera sig på ämnet8256
Motivering6956
Åskådliggöra5474
Nöje4124
Förbereda ämne som ska läras ut2841
Föredrag269
Lära ut saker2134