Kemi, 2013

« Tillbaka

YouTube

Detta nyckeord har sammanlagt valt 4056 personer som svarat / 71.5 % (av 5675 personer som svarat ). Av dessa har958 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
KemiAlla som svarat
7371
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
KemiAlla som svarat
Åskådliggöra8875
Söka ytterligare information3833
Koncentrera sig på ämnet3854
Lära ut saker3629
Förbereda ämne som ska läras ut2837
Nöje1625
Musikvideon och -prov1455
Framställningar1421