Svenska , 1.1.2014-25.11.2020

« Tillbaka

YouTube

Detta nyckeord har sammanlagt valt 6961 personer som svarat / 81.1 % (av 8581 personer som svarat ). Av dessa har1757 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Svenska Alla som svarat
8781
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls00
Mera sällan69
1-2 gånger i månaden1524
Varje vecka6754
Dagligen1212
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls83
Mera sällan1021
1-2 gånger i månaden3336
Varje vecka4636
Dagligen24
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Svenska Alla som svarat
Musikvideon och -prov2811
Koncentrera sig på ämnet2713
Motivering2312
Åskådliggöra2019
Nöje166
Föredrag82
Lära ut saker89
Förbereda ämne som ska läras ut810