Modersmål, 2014

« Tillbaka

YouTube

Detta nyckeord har sammanlagt valt 3859 personer som svarat / 78.4 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har740 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
ModersmålAlla som svarat
8778
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
ModersmålAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
ModersmålAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
ModersmålAlla som svarat
Åskådliggöra9174
Koncentrera sig på ämnet6356
Motivering5556
Musikvideon och -prov5047
Förbereda ämne som ska läras ut4541
Elevernas eget arbete259
Söka ytterligare information2530
Framställningar2517