Engelska, 2015

« Tillbaka

Prezi

Detta nyckeord har sammanlagt valt 434 personer som svarat / 9.4 % (av 4626 personer som svarat ). Av dessa har80 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 9.10.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
EngelskaAlla som svarat
119
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls141
Mera sällan2941
1-2 gånger i månaden5741
Varje vecka011
Dagligen05
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls1420
Mera sällan5750
1-2 gånger i månaden2925
Varje vecka01
Dagligen04
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
EngelskaAlla som svarat