Engelska, 1.1.2015-27.1.2021

« Tillbaka

Prezi

Detta nyckeord har sammanlagt valt 534 personer som svarat / 8.8 % (av 6036 personer som svarat ). Av dessa har95 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 9.10.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
EngelskaAlla som svarat
99
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls01
Mera sällan2949
1-2 gånger i månaden7137
Varje vecka09
Dagligen03
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls1423
Mera sällan4348
1-2 gånger i månaden4323
Varje vecka02
Dagligen03
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
EngelskaAlla som svarat