Kemi, 2013

« Tillbaka

Pinterest

Detta nyckeord har sammanlagt valt 262 personer som svarat / 4.6 % (av 5675 personer som svarat ). Av dessa har37 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
KemiAlla som svarat
05

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Kemi

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Alla som svarat
Skapa saker84
Söka undervisningsidéer81
Planera egen undervisning57
Söka ytterligare information30
Gå igenom saker som ska läras ut11
Undervisning i engelska3
Framställningar3