Kemi, 1.1.2013-25.11.2020

« Tillbaka

Pinterest

Detta nyckeord har sammanlagt valt 2158 personer som svarat / 18.0 % (av 11962 personer som svarat ). Av dessa har410 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
KemiAlla som svarat
218

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Kemi

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls1
Mera sällan9
1-2 gånger i månaden27
Varje vecka49
Dagligen14
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls32
Mera sällan30
1-2 gånger i månaden24
Varje vecka12
Dagligen1
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Alla som svarat
Söka undervisningsidéer12
Skapa saker11
Planera egen undervisning9
Söka ytterligare information4
Gå igenom saker som ska läras ut1
Idésökning1
Inspiration1
Valmiiden havainnollistavien esimerkkien etsiminen0