Svenska , 2014

« Tillbaka

Pinterest

Detta nyckeord har sammanlagt valt 709 personer som svarat / 14.4 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har107 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Svenska Alla som svarat
214

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Svenska

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Alla som svarat
Söka undervisningsidéer90
Skapa saker73
Planera egen undervisning63
Söka ytterligare information32
Idésökning8
Gå igenom saker som ska läras ut7
Inspiration7
Valmiiden havainnollistavien esimerkkien etsiminen7