Svenska , 1.1.2014-25.11.2020

« Tillbaka

Pinterest

Detta nyckeord har sammanlagt valt 2025 personer som svarat / 23.6 % (av 8581 personer som svarat ). Av dessa har388 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Svenska Alla som svarat
524

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Svenska

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls1
Mera sällan9
1-2 gånger i månaden27
Varje vecka49
Dagligen14
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls32
Mera sällan30
1-2 gånger i månaden24
Varje vecka12
Dagligen1
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Alla som svarat
Söka undervisningsidéer8
Skapa saker7
Planera egen undervisning6
Söka ytterligare information2
Idésökning1
Inspiration1
Gå igenom saker som ska läras ut1
Valmiiden havainnollistavien esimerkkien etsiminen1