Huslig ekonomi, 2014

« Tillbaka

Wikipedia

Detta nyckeord har sammanlagt valt 3274 personer som svarat / 66.5 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har631 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Huslig ekonomiAlla som svarat
4767
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Huslig ekonomiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Huslig ekonomiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Huslig ekonomiAlla som svarat
Söka ytterligare information10090
Informationssökning8679
Elevernas eget arbete5750
Skapa undervisningsmaterial5026
Grupparbeten4330
Föredrag2936
Åskådliggöra2928
Projektarbete2913