Kemi, 2013

« Tillbaka

Wikipedia

Detta nyckeord har sammanlagt valt 3512 personer som svarat / 61.9 % (av 5675 personer som svarat ). Av dessa har813 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
KemiAlla som svarat
6162
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
KemiAlla som svarat
Söka ytterligare information9592
Informationssökning6176
Elevernas eget arbete4548
Grupparbeten3629
Föredrag3039
Arbeta självständigt2718
Åskådliggöra2528
Skapa undervisningsmaterial2017