Svenska , 2014

« Tillbaka

Wikipedia

Detta nyckeord har sammanlagt valt 3274 personer som svarat / 66.5 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har631 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Svenska Alla som svarat
6967
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Svenska Alla som svarat
Söka ytterligare information9790
Informationssökning7879
Elevernas eget arbete4450
Föredrag3836
Åskådliggöra3428
Grupparbeten3130
Skapa saker1610
Projektarbete1613