Svenska , 1.1.2014-25.11.2020

« Tillbaka

Wikipedia

Detta nyckeord har sammanlagt valt 5620 personer som svarat / 65.5 % (av 8581 personer som svarat ). Av dessa har1339 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Svenska Alla som svarat
6665
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls30
Mera sällan2010
1-2 gånger i månaden3130
Varje vecka4352
Dagligen38
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls32
Mera sällan3120
1-2 gånger i månaden3442
Varje vecka2932
Dagligen33
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Svenska Alla som svarat
Söka ytterligare information3423
Informationssökning2319
Elevernas eget arbete1312
Åskådliggöra137
Grupparbeten97
Föredrag98
Planera egen undervisning86
Skapa saker82