Engelska, 2015

« Tillbaka

Microsoft Word

Detta nyckeord har sammanlagt valt 4317 personer som svarat / 93.3 % (av 4626 personer som svarat ). Av dessa har1241 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
EngelskaAlla som svarat
9493
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan22
1-2 gånger i månaden1110
Varje vecka4442
Dagligen4245
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls128
Mera sällan4331
1-2 gånger i månaden2030
Varje vecka2324
Dagligen16
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
EngelskaAlla som svarat