Engelska, 1.1.2015-6.3.2021

« Tillbaka

Microsoft Word

Detta nyckeord har sammanlagt valt 5647 personer som svarat / 93.6 % (av 6033 personer som svarat ). Av dessa har1648 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
EngelskaAlla som svarat
9494
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan52
1-2 gånger i månaden711
Varje vecka5746
Dagligen3141
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls109
Mera sällan4431
1-2 gånger i månaden2131
Varje vecka2122
Dagligen46
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
EngelskaAlla som svarat