Gymnastik, 2012

« Tillbaka

Microsoft Word

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
GymnastikAllmän utbildning
8188
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
GymnastikAllmän utbildning
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
GymnastikAllmän utbildning
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
GymnastikAllmän utbildning
Visa anvisningar5535
Planera egen undervisning5547
Informera3031
Åskådliggöra3027
Lära ut saker3038
Elevernas eget arbete2553
Framställningar2530
Repetera saker1523