Modersmål, 2014

« Tillbaka

Microsoft Word

Detta nyckeord har sammanlagt valt 4540 personer som svarat / 92.3 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har1017 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
ModersmålAlla som svarat
9592
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
ModersmålAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
ModersmålAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
ModersmålAlla som svarat
Planera egen undervisning7358
Utarbeta prov6942
Prov6451
Lära ut saker6329
Visa anvisningar5431
Elevernas eget arbete4638
Skapa undervisningsmaterial4120
Informera3645