Huslig ekonomi, 2014

« Tillbaka

Microsoft Excel

Detta nyckeord har sammanlagt valt 2121 personer som svarat / 43.1 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har359 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Huslig ekonomiAlla som svarat
2943

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Huslig ekonomi

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Alla som svarat
Statistikföring66
Åskådliggöra35
Bedömning33
Dokumentation28
Planering21
Planera egen undervisning20
Framställningar15
Insamling av information som producerats tillsammans15