Engelska, 2015

« Tillbaka

Microsoft Excel

Detta nyckeord har sammanlagt valt 2015 personer som svarat / 43.6 % (av 4626 personer som svarat ). Av dessa har557 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
EngelskaAlla som svarat
2444
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls01
Mera sällan3522
1-2 gånger i månaden2929
Varje vecka2932
Dagligen614
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls5922
Mera sällan2951
1-2 gånger i månaden1217
Varje vecka08
Dagligen02
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
EngelskaAlla som svarat