Engelska, 1.1.2015-27.1.2021

« Tillbaka

Microsoft Excel

Detta nyckeord har sammanlagt valt 2480 personer som svarat / 41.1 % (av 6036 personer som svarat ). Av dessa har681 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
EngelskaAlla som svarat
2141
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls01
Mera sällan3224
1-2 gånger i månaden3730
Varje vecka2631
Dagligen512
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls4722
Mera sällan4253
1-2 gånger i månaden1116
Varje vecka06
Dagligen02
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
EngelskaAlla som svarat