Kemi, 2013

« Tillbaka

Microsoft PowerPoint

Detta nyckeord har sammanlagt valt 3613 personer som svarat / 63.7 % (av 5675 personer som svarat ). Av dessa har799 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
KemiAlla som svarat
7564
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
KemiAlla som svarat
Lära ut saker7162
Framställningar6069
Åskådliggöra5367
Gå igenom saker som ska läras ut4939
Visa anvisningar2925
Föredrag2734
Repetera saker2422
Skapa undervisningsmaterial2426