Kemi, 2013

« Tillbaka

Microsoft PowerPoint

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2013 År 2012
7559
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2013 År 2012
Lära ut saker7178
Framställningar6070
Åskådliggöra5357
Gå igenom saker som ska läras ut4930
Visa anvisningar2930
Föredrag2735
Repetera saker2430
Skapa undervisningsmaterial2413