Matematik, 1.1.2012-28.1.2021

« Tillbaka

Microsoft PowerPoint

Detta nyckeord har sammanlagt valt 8758 personer som svarat / 66.1 % (av 13246 personer som svarat ). Av dessa har2092 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
MatematikAlla som svarat
7166
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
MatematikAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan2223
1-2 gånger i månaden2831
Varje vecka3228
Dagligen1716
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
MatematikAlla som svarat
Inte alls68
Mera sällan5245
1-2 gånger i månaden2226
Varje vecka1315
Dagligen56
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
MatematikAlla som svarat
Framställningar3132
Lära ut saker3130
Åskådliggöra2533
Gå igenom saker som ska läras ut2020
Föredrag1517
Visa anvisningar1212
Skapa undervisningsmaterial1012
Repetera saker1011