Matematik, 2012

« Tillbaka

Microsoft PowerPoint

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
MatematikAllmän utbildning
5955
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
MatematikAllmän utbildning
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
MatematikAllmän utbildning
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
MatematikAllmän utbildning
Lära ut saker7566
Framställningar6867
Åskådliggöra6174
Föredrag3240
Gå igenom saker som ska läras ut3229
Visa anvisningar2935
Repetera saker2533
Elevernas eget arbete2130