Engelska, 2015

« Tillbaka

Microsoft PowerPoint

Detta nyckeord har sammanlagt valt 3242 personer som svarat / 70.1 % (av 4626 personer som svarat ). Av dessa har862 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
EngelskaAlla som svarat
6370
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls20
Mera sällan3323
1-2 gånger i månaden2930
Varje vecka2330
Dagligen1317
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls47
Mera sällan5044
1-2 gånger i månaden2326
Varje vecka1517
Dagligen66
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
EngelskaAlla som svarat