Gymnastik, 2012

« Tillbaka

Microsoft PowerPoint

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
GymnastikAllmän utbildning
5355
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
GymnastikAllmän utbildning
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
GymnastikAllmän utbildning
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
GymnastikAllmän utbildning
Åskådliggöra8074
Lära ut saker7066
Framställningar6067
Gå igenom saker som ska läras ut6029
Visa anvisningar4035
Grupparbeten4015
Planera egen undervisning3015
Elevernas eget arbete3030