Huslig ekonomi, 2014

« Tillbaka

OpenOffice Write

Detta nyckeord har sammanlagt valt 844 personer som svarat / 17.2 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har160 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Huslig ekonomiAlla som svarat
2517
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Huslig ekonomiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Huslig ekonomiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Huslig ekonomiAlla som svarat
Skapa undervisningsmaterial10056
Prov8635
Planera egen undervisning7134
Skrivning7182
Informera4328
Elevernas eget arbete2944
Grupparbeten2916
Dokumentation2938