Engelska, 2015

« Tillbaka

OpenOffice Write

Detta nyckeord har sammanlagt valt 629 personer som svarat / 13.6 % (av 4626 personer som svarat ). Av dessa har136 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
EngelskaAlla som svarat
1114
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls101
Mera sällan2021
1-2 gånger i månaden2025
Varje vecka3037
Dagligen2015
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls1015
Mera sällan8046
1-2 gånger i månaden1021
Varje vecka015
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
EngelskaAlla som svarat