Engelska, 1.1.2015-6.3.2021

« Tillbaka

Google Docs

Detta nyckeord har sammanlagt valt 1287 personer som svarat / 21.3 % (av 6033 personer som svarat ). Av dessa har302 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
EngelskaAlla som svarat
2421
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls02
Mera sällan2116
1-2 gånger i månaden2821
Varje vecka1734
Dagligen3426
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls714
Mera sällan3132
1-2 gånger i månaden3123
Varje vecka1421
Dagligen1710
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
EngelskaAlla som svarat