Engelska, 2015

« Tillbaka

Google Docs

Detta nyckeord har sammanlagt valt 1166 personer som svarat / 25.2 % (av 4626 personer som svarat ). Av dessa har280 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
EngelskaAlla som svarat
3125
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls02
Mera sällan1919
1-2 gånger i månaden3121
Varje vecka2231
Dagligen2827
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls311
Mera sällan4236
1-2 gånger i månaden2521
Varje vecka1422
Dagligen179
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
EngelskaAlla som svarat