Kemi, 2013

« Tillbaka

Linux

Detta nyckeord har sammanlagt valt 145 personer som svarat / 2.6 % (av 5675 personer som svarat ).

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
KemiAlla som svarat
53

Inga detaljerade frågor ställs om operativsystem eller webbläsare.