Kemi, 1.1.2013-16.6.2021

« Tillbaka

Yles opettaja.tv

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
1.1.2013-16.6.2021År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
3200000484719228

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: År 2021 , År 2020 , År 2019 , År 2018 , År 2017 , År 2012

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
1.1.2013-16.6.2021År 2016 År 2015 År 2014 År 2013
Inte alls00000
Mera sällan25342300
1-2 gånger i månaden65526300
Varje vecka10111000
Dagligen00000
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
1.1.2013-16.6.2021År 2016 År 2015 År 2014 År 2013
Inte alls55300
Mera sällan30393700
1-2 gånger i månaden55505300
Varje vecka107300
Dagligen00000
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
1.1.2013-16.6.2021År 2016 År 2015 År 2014 År 2013
Åskådliggöra19008975
Fenomen inom fysik13003356
Koncentrera sig på ämnet12004469
Söka ytterligare information10003325
Lära ut saker10006738
Dokument och filmer10004413
Gå igenom saker som ska läras ut8002225
Dela ut information8002219