Huslig ekonomi, 2014

« Tillbaka

Yles opettaja.tv

Detta nyckeord har sammanlagt valt 823 personer som svarat / 16.7 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har107 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 27.10.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Huslig ekonomiAlla som svarat
517

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Huslig ekonomi

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Alla som svarat
Åskådliggöra79
Koncentrera sig på ämnet63
Miljö- och naturkunskap58
Motivering50
Dokument och filmer47
Lära ut saker39
Förbereda ämne som ska läras ut39
Söka ytterligare information34