Modersmål, 1.1.2014-21.9.2020

« Tillbaka

Yles opettaja.tv

Detta nyckeord har sammanlagt valt 2517 personer som svarat / 29.3 % (av 8593 personer som svarat ). Av dessa har461 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 27.10.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
ModersmålAlla som svarat
2429
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
ModersmålAlla som svarat
Inte alls01
Mera sällan5936
1-2 gånger i månaden3548
Varje vecka615
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
ModersmålAlla som svarat
Inte alls65
Mera sällan5941
1-2 gånger i månaden3544
Varje vecka08
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
ModersmålAlla som svarat
Åskådliggöra1910
Koncentrera sig på ämnet198
Motivering145
Söka ytterligare information104
Gå igenom saker som ska läras ut103
Lära ut saker104
Förbereda ämne som ska läras ut105
Dokument och filmer107