Modersmål, 2014

« Tillbaka

Yles opettaja.tv

Detta nyckeord har sammanlagt valt 823 personer som svarat / 16.7 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har107 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 27.10.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
ModersmålAlla som svarat
1017
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
ModersmålAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
ModersmålAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
ModersmålAlla som svarat
Åskådliggöra10079
Koncentrera sig på ämnet8063
Motivering8050
Gå igenom saker som ska läras ut6023
Söka ytterligare information4034
Lära ut saker4039
Förbereda ämne som ska läras ut4039
Dokument och filmer4047