Kemi, 2013

« Tillbaka

Wilma

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2013 År 2012
7870
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2013 År 2012
Anteckna frånvaron9883
Sända meddelanden8079
Bedömning7872
Samarbete mellan hem och skola6917
Informera6048
Elevbedömning4631
Kontakt3821
Kommunikation3638