Engelska, 2014

« Tillbaka

Wilma

Detta nyckeord har sammanlagt valt 3830 personer som svarat / 77.8 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har889 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
EngelskaAlla som svarat
7678
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
EngelskaAlla som svarat
Anteckna frånvaron9088
Sända meddelanden8784
Bedömning8065
Informera6268
Samarbete mellan hem och skola5870
Kontakt5750
Elevbedömning4546
Kontakt med övriga lärare4243