Modersmål, 2014

« Tillbaka

Wilma

Detta nyckeord har sammanlagt valt 3830 personer som svarat / 77.8 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har889 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
ModersmålAlla som svarat
8278
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
ModersmålAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
ModersmålAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
ModersmålAlla som svarat
Anteckna frånvaron8988
Sända meddelanden8084
Bedömning7865
Informera7568
Samarbete mellan hem och skola6770
Kontakt5850
Elevbedömning5346
Kontakt med övriga lärare4743