Kemi, 1.1.2013-25.1.2021

« Tillbaka

Opettaja.tv

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
1.1.2013-25.1.2021År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
45000004846454615

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: År 2021 , År 2020 , År 2019 , År 2018 , År 2017

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
1.1.2013-25.1.2021År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls320000
Mera sällan192031000
1-2 gånger i månaden625449000
Varje vecka162220000
Dagligen000000
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
1.1.2013-25.1.2021År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls320000
Mera sällan272046000
1-2 gånger i månaden595946000
Varje vecka11179000
Dagligen000000
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
1.1.2013-25.1.2021År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Åskådliggöra3000677675
Koncentrera sig på ämnet1900445325
Motivering1900414713
Repetera saker1600523563
Fenomen inom fysik1600194450
Söka undervisningsidéer1300152613
Söka ytterligare information1000152438
Gå igenom saker som ska läras ut1000261513