Huslig ekonomi, 2014

« Tillbaka

Opettaja.tv

Detta nyckeord har sammanlagt valt 1385 personer som svarat / 28.1 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har204 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 27.10.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Huslig ekonomiAlla som svarat
1428

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Huslig ekonomi

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Alla som svarat
Åskådliggöra73
Koncentrera sig på ämnet65
Motivering58
Lära ut saker53
Söka ytterligare information39
Repetera saker27
Gå igenom saker som ska läras ut27
Dela ut information22