Franska, 2014

« Tillbaka

Helmi

Detta nyckeord har sammanlagt valt 860 personer som svarat / 17.5 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har219 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
FranskaAlla som svarat
1317

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Franska

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Alla som svarat
Anteckna frånvaron85
Sända meddelanden79
Samarbete mellan hem och skola72
Informera66
Bedömning57
Kontakt49
Elevbedömning45
För att informera elevernas vårdnadshavare45