Modersmål, 2014

« Tillbaka

Helmi

Detta nyckeord har sammanlagt valt 860 personer som svarat / 17.5 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har219 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
ModersmålAlla som svarat
1617
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
ModersmålAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
ModersmålAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
ModersmålAlla som svarat
Anteckna frånvaron9285
Sända meddelanden7779
Bedömning6957
Informera5466
Samarbete mellan hem och skola5472
Elevbedömning4645
Kontakt4649
Prov3830