Kemi, 2013

« Tillbaka

Google Earth

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2013 År 2012
141

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: År 2012

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2013
Åskådliggöra46
Informationssökning46
Söka ytterligare information38
Motivering31
Koncentrera sig på ämnet23
Äventyr på webbsidorna15
Lära ut saker8
som en del av klassens utrustning8