Kemi, 1.1.2013-28.11.2020

« Tillbaka

Google Earth

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
1.1.2013-28.11.2020År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
120000012915141

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: År 2021 , År 2020 , År 2019 , År 2018 , År 2017 , År 2012

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
1.1.2013-28.11.2020År 2016 År 2015 År 2014 År 2013
Inte alls00000
Mera sällan1003810000
1-2 gånger i månaden050000
Varje vecka013000
Dagligen00000
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
1.1.2013-28.11.2020År 2016 År 2015 År 2014 År 2013
Inte alls2506000
Mera sällan75754000
1-2 gånger i månaden025000
Varje vecka00000
Dagligen00000
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
1.1.2013-28.11.2020År 2016 År 2015 År 2014 År 2013
Åskådliggöra380010046
Söka ytterligare information31003338
Motivering31003331
Informationssökning2300046
Lära ut saker1500508
Äventyr på webbsidorna1500015
Koncentrera sig på ämnet1500023
Med dator och dokumentkamera800178